• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Αγιασμός

Αγιασμός μαθητών και καθηγητών για ένα ευλογημένο και αποδοτικό σχολικό έτος.